aktivacija


aktivacija
f activation itd. (-aktiviranje)
* * *
• sensitization
• activation

Hrvatski-Engleski rječnik. 2013.

Look at other dictionaries:

  • aktivacija — aktivácija ž DEFINICIJA 1. poticanje ili ubrzavanje neke djelatnosti ili procesa 2. stavljanje u pokret neke naprave ili mehanizma; pobuđivanje 3. prevođenje službenika u djelatnu službu (iz stanja mirovanja), vojnog osoblja iz pričuve u stalni… …   Hrvatski jezični portal

  • aktivácija — e ž (á) glagolnik od aktivirati 1: aktivacija avtomatske elektronske priprave / aktivacija oglja / aktivacija bombe / aktivacija nedelavnih članov organizacije aktiviranje …   Slovar slovenskega knjižnega jezika